Erkeklerde prostatit belirtileri

Prostatit belirtileri bir erkeğin hayatını dayanılmaz hale getirebilir. Deneyimli doktorlar, sorunla hızlı bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

prostat iltihabı

Prostat bezinin (prostat) dokularının iltihaplanmasına prostatit denir. Prostat, erkek genitoüriner sistemdeki çeşitli süreçleri etkileyen endokrin bir organdır. İltihabı ile idrar fonksiyonunun ihlali, güç, libido ve boşalma ile ilgili zorluklar vardır. Prostatit belirtileri yaşam kalitesini önemli ölçüde kötüleştirir, üreme fonksiyonunu etkiler. İstatistiklere göre, günümüzde prostat iltihabı, erkeklerde genitoüriner sistemin en yaygın hastalığıdır.

prostatit belirtileri

Hastalığın belirtileri hem akut hem de neredeyse görünmez olabilir. Kendinizi küçük de olsa aşağıdaki belirtilerle karşı karşıya bulursanız, tanıyı doğrulamak veya reddetmek için hemen bir doktora danışmak daha iyidir.

 • Miksiyon bozuklukları: özellikle gece uykusu döneminde sık sık dürtü, zayıf veya aralıklı akıntı, ağrı, idrar yapma zorluğunun eşlik ettiği.
 • Anüs, skrotum, perine içine veren alt karın ağrısı.
 • Azalmış libido, bozulmuş güç veya cinsel işlev bozukluğu.
 • Tutarlılık, renk, boşalma miktarında değişiklik, boşalmada zorluk.

Erkeklerde prostatit belirtilerini ve semptomlarını belirlerken, kendi kendine ilaç almayın ve İnternet'ten gelen önerileri kullanmayın. En iyi ihtimalle size yardımcı olmazlar, en kötü ihtimalle size zarar verebilirler. Ek olarak, bir doktora zamansız erişim, durumun ağırlaşmasına neden olur.

erkeklerde prostatit belirtileri

Farklı prostatit belirtileri

Akışın doğasına göre, şunlar vardır:

Akut prostatitin tipik semptomları:

 • ateş, vücut ısısında keskin bir artış (40 dereceye kadar);
 • şiddetli baş ağrıları, halsizlik, yorgunluk, sinirlilik;
 • kasık ağrısı, sırt, idrar yaparken, sık dürtü;
 • idrar kalitesinde değişiklik (daha bulanık, viskoz, kanla karışık hale gelir), üretral kanaldan olağandışı akıntı meydana gelir.

Zamanında tıbbi yardım almazsanız, akut prostatit komplikasyonlara neden olabilir:

 • prostat vücudunda apse;
 • vezikülit (seminal veziküllerin iltihabı);
 • kollikülit (seminal tüberkülün iltihabı);
 • bez ve spermatik kordda yara izi ve yapışıklık oluşumu;
 • prostat bezinin dokularındaki durgun süreçler;

Kronik formun bir özelliği, prostatitin klinik belirtilerinin ve semptomlarının bulanıklaşmasıdır. Belirtiler akut forma benzer, ancak halsiz bir karaktere sahiptir. Patolojinin nedenleri, kural olarak, abakteriyel prostatit, prostatozdur (damarlarda kanın durgunluğu).

Teşhis ve tedavi

Prostat bezinin iltihabı karakteristik bir klinik tabloya sahiptir. Deneyimli bir ürolog, anamnez, muayene ve palpasyon, laboratuvar ve enstrümantal çalışmalar (genel ve bakteriyel idrar ve kan testleri, PSA için kan testleri, prostat salgısı örneklemesi, spermogram, ultrason) aldıktan sonra kolayca tanı koyabilir.

erkeklerde prostatit teşhisi

Hastanın zamanla bir uzmana dönüşmesi durumunda, prostatit tedavisi entegre bir yaklaşım içerir ve mükemmel sonuçlar verir.

Modern klinik, genitoüriner sistem hastalıklarının teşhis ve tedavisi için modern yüksek teknoloji ekipmanlarla donatılmıştır. Nitelikli hassas doktorlar size etkili ve en uygun yardımı sağlayacaktır.

erkeklerde prostatit belirtileri

Prostatit belirtileri: ağrı, yanma, akıntı, ağrı, idrar kaçırma

Prostatit belirtileri en sık 3 tiptir:

 • idrara çıkma ihlali: zor, sık, gece idrara çıkma.
 • ağrı belirtileri: perine ağrısı, alt karın, kasık. Ağrı skrotuma veya sakruma yayılabilir (verebilir).
 • hem idrara çıkma bozuklukları hem de ağrının olduğu karışık form.
prostatit nedenleri

Prostatit nedenleri?

Bakteriyel prostatit için

Enfeksiyon prostat bezine komşu organlardan girer: uzak bir inflamatuar odaktan (bademcik iltihabı, sinüzit, çürük) kan ve lenf damarları yoluyla.

Prostatitte tespit edilen en yaygın bakteriler şunlardır: Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Staphylococcus aureus, Enterococcus.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların rolü tartışılmaktadır: klamidya, mikoplazma, Trichomonas.

Aktivite ve buna bağlı olarak, inflamatuar sürecin tezahürleri, mikroorganizmanın özelliklerine, pelvik organların durumuna, kan dolaşımına, eşlik eden hastalıklara ve diğer predispozan faktörlere bağlıdır.

Bakteriyel olmayan prostatit için

Durgunluk önemli bir rol oynar. Kan akışının ihlali, prostat dokularının şişmesine, eksüdasyonuna neden olur ve bakteriyel bir ajanla ilişkili olmayan enflamatuar bir sürecin gelişimi için koşullar yaratır.

erkeklerde bakteriyel prostatit

STD'ler ve prostatit

Prostatit gelişiminde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların rolü konusu, bilimsel tıp çevrelerinde geniş çapta tartışılmaktadır. Bu konuda tek bir görüş yoktur.

Kendimizi enfeksiyonlar, prostatit oluşumu ve seyri arasında doğrudan bir bağlantının destekçileri olarak görüyoruz.

Prostatit neden tehlikelidir?

Prostatit hastanın yaşamı için bir tehdit oluşturmaz, süreç kroniktir, yaşam kalitesini kötüleştirir.

prostatit yaşam kalitesini bozar

Prostatit başlangıcı. Nasıl belirlenir? İlk işaretler

Prostatitin ilk belirtileri idrara çıkmanın doğasında bir değişikliktir: zor, sık idrara çıkma, özellikle geceleri sık idrara çıkma dürtüsü. İdrar yaparken rahatsızlık ve kasıkta değişen yoğunlukta ağrı.

Prostatit yaşı? Bu gençlerin ve/veya yaşlıların hastalığı mı?

Prostatit inflamatuar bir hastalıktır, bu nedenle her yaşta ortaya çıkabilir. Ancak adenom veya prostat hiperplazisi, 50 yaş üstü erkeklerde yaşa bağlı bir hastalıktır ve iyi huylu bir prostat tümörü gelişimi ile ilişkilidir.

Kronik prostatit. Tedavi etmek mümkün mü?

Kronik prostatit tanısının varlığı, prostat dokularının yapısında ömür boyu kalan değişikliklerin varlığını ima eder. Herhangi bir kronik hastalık gibi, prostatit, değişen alevlenme ve remisyon dönemleri ile ilerler - hiçbir şeyin hastayı rahatsız etmediği bir dönem. Doğru tedavi ve yaşam tarzı ile remisyon süreleri çok uzun olabilir ve şikayetler hastayı bir daha asla rahatsız etmez.

prostatit nasıl teşhis edilir

Bakteriyel ve diğer prostatit türleri

Çeşitli sınıflandırmalar vardır, en yaygın olarak kullanılanı 1995 yılında ABD Sağlık Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir:

 • Kategori IAkut prostatit.
 • Kategori II.Kronik bakteriyel prostatit.
 • Kategori III.Bakteriyel olmayan prostatit/Kronik Pelvik Ağrı Sendromu - belirgin enfeksiyon belirtileri olmadan ve 3 ay veya daha uzun süren.
 • Alt Kategori III A.Kronik inflamatuar pelvik ağrı sendromu (prostatın salgılanmasında lökositler ve patojenin salınımı ile).
 • Alt Kategori III B.Kronik inflamatuar olmayan pelvik ağrı sendromu (prostat salgısında lökositler olmadan).
 • Kategori IV.Asemptomatik prostatit (prostatın salgılanmasında lökositlerle, ancak şikayetsiz).

Anlama kolaylığı için, sınıflandırma 3 tipte temsil edilebilir:

akut prostatit- şiddetli ağrı, ateş, idrara çıkma bozukluğu ile ilerler. Prostatın sırrında - açık bir iltihaplanma sürecini gösteren çok sayıda lökosit. Kural olarak ilk kez bu hastada ortaya çıkar. Bu semptomlar kronik prostatitli bir hastada ortaya çıkarsa, kronik prostatit alevlenmesi olarak adlandırılır.

Kronik bakteriyel prostatit- Hastanın semptomlarını periyodik olarak rahatsız etmek, kural olarak, akut prostatitten daha az belirgindir. Teşhis sırasında prostatın salgılanmasında lökositlerde bir artış da vardır, iltihaplanmaya neden olan ajanı belirlemek mümkündür.

Teşhisi en zor olanbakteriyel olmayan prostatitveya sözdekronik pelvik ağrı sendromu. Bunun nedeni, şikayetlerin prostatite çok benzemesi, ancak iltihaplanma ve patojenik bakteri belirtilerini tespit etmenin mümkün olmadığı diğer organ ve sistem hastalıkları ile ilişkili olmasıdır: pelvik kasların spazmı, kaslar arasındaki etkileşimin bozulması mesane ve sfinkterinin anatomik bozuklukları - üretranın darlıkları (daralması), prostat bezinin lobüllerinin içindeki artan basınç nedeniyle iltihaplanmaya yol açar.

Prostatiti kim tedavi eder - androlog veya ürolog?

Prostatit hem ürolog hem de androlog tarafından tedavi edilir.

Androlog, erkek cinsel ve üreme alanındaki hastalıklarda uzmanlaşmış bir ürologdur.

Prostatit tedavisi için yöntemler ve şemalar

Tüm prostat tedavi rejimleri ilaçlardan oluşur: sfinkteri gevşetirken prostat ve mesanenin kasılmasını iyileştiren ilaçlar.

İlaçların ve fizyoterapinin (prostat masajı, prostatit tedavisi için kompleksler) eşzamanlı uygulanmasıyla iyi sonuçlar elde edilir.

prostatit için fizyoterapi

Prostatit için hangi testler yapılır?

İçinprostatit teşhisihasta şikayetlerini, tıbbi geçmişini, prostat salgısının mikroskopisini ve ultrason teşhisini toplamak için bir ürolog (androlog) ile konsültasyon gereklidir.

Tanı için prostat masajı sonrası elde edilen prostatın transrektal ultrasonu (TRUS) ve prostat salgısı mikroskopik inceleme için kullanılır.

Ayrıca prostat bezinin sırrının bakteri florası üzerine ekilmesi ile aşılanan mikrofloranın antibiyotiklere duyarlılığının belirlenmesi de kullanılabilir.

Prostatit için cerrahi müdahaleler ve operasyonlar

Prostatit ile operasyonlar pratik olarak kullanılmaz. Prostat apsesi hariç - pürülan içerikli odakların oluştuğu bir süreç.

Prostatiti kendi başınıza tedavi edebilir misiniz?

Şiddetli semptomların varlığında, bir uzman tarafından tedavi edilmek daha iyidir, tedavide zaman faktörü büyük önem taşır, çünkü iltihaplanma ne kadar uzun sürerse, organda geri dönüşü olmayan değişikliklerin olasılığı o kadar artar.

Ancak önlemi kendiniz yapmak daha iyidir, hiçbir doktor sizin için yapmaz.

Hipotermiden, uzun süreli oturmadan kaynaklanan tıkanıklıktan, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan, düzensiz cinsel aktiviteden kaçının - tüm bunlar prostatitin etkili bir şekilde önlenmesinin yoludur.

Prostatit için ilaçlar

Prostatit tedavisi için ilaçlar, etki mekanizmasına göre gruplara ayrılır:

Antibakteriyel ajanlar (antibiyotikler)sadece bir tanı varlığında reçete edilir: kronik bakteriyel prostatit. En sık kullanılanlar florokinolonlar, makrolidler ve doksisiklin grubu ilaçlardır.

Alfa blokerler:bozulmuş idrara çıkmayı düzeltmek, mesanenin kasılmasını arttırmak ve detrüsörünü gevşetmek için reçete edilir.

büyük grupbiyojenik uyarıcılar ve bitkisel müstahzarlar.

Tüm prostatit türleri için evrensel ilaçlar olmadığından etkili tedavi ancak doğru tanı ile mümkündür. Genellikle, hastalar tamamen farklı bir hastalığa sahiplerse, ancak benzer semptomlara sahiplerse, prostatit tedavisi için ilaç alırlar.

prostatit halk yöntemlerinin tedavisi

Prostatit için fındık, kök, maydanoz, salatalık, bal, arılar, sülükler ve diğer halk ilaçları

Halk tedavi yöntemlerinin var olma hakkı vardır, ancak size uygun bir halk yöntemi seçmenin çok zor olduğunu anlamalısınız. Halk yöntemleriyle prostatit tedavisi talep üzerine arama motoru 70 milyon sonuç üretiyor.

Halk yöntemleri hiç kimse etkinlik için araştırma yapmadı. Bir hastaya böyle bir tedavide yardımcı olan şey (ve yardımcı olup olmadığı), size yardımcı olacağı anlamına gelmez.

Tedaviden sonra prostatit alevlenmesi. remisyon, nüks

Tüm kronik enflamatuar süreçlerin, hastayı hiçbir şey rahatsız etmediğinde alevlenme ve remisyon dönemleri vardır. Remisyon süresi farklı olabilir ve hastanın profilaktik tedavi görüp görmediği de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. İyilik halindeki bir bozulmayı beklemeden periyodik olarak profilaktik tedavi uygulayan hastalar, kural olarak daha az sıklıkta alevlenmelere sahiptir.

erkeklerde prostatit alevlenmesi

Evde prostat masajı. Prostatit için masaj her zaman gerekli midir?

Bir üroloji hemşiresi ile evli iseniz prostat masajı evde de yapılabilir. Herhangi bir tıbbi manipülasyonun incelikleri ve nüansları vardır. Bu prosedürün endikasyonlarını yalnızca bir doktor belirleyebilir, bu nedenle bazı hastalıklar için: prostat adenomu (akut idrar retansiyonu varlığında), prostat masajı istenmez ve tümörler için kontrendikedir.

alkol prostatitte kontrendikedir

alkol ve prostatit

Alkol kendi başına prostatit gelişimine neden olmaz, prostat bezinin durgunluğunu ve şişmesini artıran ve dolayısıyla gelişimine katkıda bulunan bir faktördür.

Cinsel yaşam ve prostatit

Cinsel aktivitenin yoğunluğu ile prostat hastalığı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Uzun süreli yoksunluk ile, prostatta metabolik süreçleri kötüleştiren ve kan mikrosirkülasyonunu bozan ve enflamatuar süreçlerin gelişimine katkıda bulunan durgunluk meydana gelir. Düzenlilik, prostat bezinin sağlığı için cinsel ilişkinin yoğunluğundan daha önemlidir. Özellikle farklı partnerlerle ve enfeksiyonlardan korunmadan aşırı cinsel ilişki prostatitin en hızlı yoludur.

cinsel yaşam ve prostatit

Prostatit kadınları etkiler mi?

Bir partnerde prostatit olan bir kadının sağlığı üzerindeki etkisi elbette mevcuttur. Prostat, seminal veziküllerle birlikte, cinsel ilişki sırasında partnerin genital yoluna giren spermin sıvı bileşenini üretir. Ana tehlike, bir kadında enflamatuar hastalıkları provoke edebilen cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon veya bakteriyel prostatit varlığı olabilir.

Hamilelik ve prostatit

Prostat bezi, spermatozoa için besinleri içeren meninin sıvı kısmını ürettiğinden, sıklıkla prostatit ile sperm kalitesinde bir düşüş olur ve bu da hamile kalmayı zorlaştırır.

aşırı kilo ve prostatit

Önleme. Prostatitten korunmak için ne yapılmalı?

Önleme, doğrudan hastanın yaşadığı iklim ve mesleği ile ilgilidir.

Prostatitin önlenmesi, prostatit gelişimine katkıda bulunan faktörlerden kaçınmak ve en aza indirmektir. Hipotermiden kaçınmak, hareketsiz çalışmayı fiziksel aktivite dönemleriyle değiştirmek gerekir. Prostatit için önemli olan düzenli bir cinsel yaşamdır.

Prostat. Nedir ve sağlığı erkek doğurganlığını nasıl etkiler?

prostat nedir

Hastalıklı bir prostat genellikle birçok hoş olmayan rahatsızlığın nedenidir, bir erkeğin cinsel ilişkiye girmesini zorlaştırabilir ve hatta doğurganlığını bozabilir. Her yıl her Avrupa ülkesinde on binlerce erkeğin prostat kanserine yakalandığından bahsetmiyorum bile.

Birçok erkek prostat problemlerinden utanır ve üroloğa gitmez. Bu makalede prostatın kendisi, hastalıkları ve kısırlık ile ilişkisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Prostat ne için?

Prostat bezi olarak da bilinen prostat, mütevazı bir boyuttadır, yaklaşık bir ceviz büyüklüğündedir, ancak çok önemli bir üreme işlevine sahiptir. Bez, idrar yolunun kesiştiği yerde bulunur - mesanenin altında, üretranın hemen ağzında, ayrıca organın tam ortasından geçer.

Prostat bir bezdir yani ter bezlerinin ter, karaciğerin safra salgılaması gibi prostat da vücutta belirli bir işlevi yerine getiren bir madde salgılar. Bu madde menide bulanık beyazımsı bir sıvıdır. Yani prostatın ürettiği sır, spermin bir parçasıdır ve beslenme işlevini yerine getirir. Onun sayesinde, sperm gerekli parametreleri koruyabilir - oldukça canlı ve hareketli olabilir.

prostat ne için

Ek olarak, döllenme sürecinde yer alan prostat bezinde protein maddesi PSA oluşur. Bu nedenle, erkek doğurganlığının büyük ölçüde prostatın durumuna bağlı olduğuna şüphe yoktur ve prostat beziyle ilgili herhangi bir sorun, sperm parametrelerinde bir azalma ile ilişkili olduğu için çocuk sahibi olmayı zorlaştırabilir.

Prostatın boyutu yaşam boyunca değişir

Bir erkek çocuk bezelye büyüklüğünde prostatla doğar. Sonraki yıllarda, bez yavaş yavaş büyür ve 30 yaş civarındaki yetişkin bir erkek için doğru boyuta ulaşır. "En iyi döneminde" bir erkeğin prostatı yaklaşık 2, 5 cm yüksekliğinde, 4 cm genişliğinde ve 3 cm kalınlığındadır ve 15 ila 20 g ağırlığındadır.

30 yıl, prostatın eskisi kadar hızlı büyümediği göreceli bir stabilizasyon dönemidir. 45 yaş civarında tekrar artar. Bu, en önemlileri olan testosteron da dahil olmak üzere erkek cinsiyet hormonlarının seviyesindeki bir azalmadan kaynaklanmaktadır.

Prostatın boyutunu değiştirirken, bu aşamada zaten hoş olmayan semptomlarla ilişkilendirilebilen iyi huylu prostat hiperplazisinden bahsediyoruz.

İyi huylu prostat hiperplazisi - belirtileri nelerdir?

Benign prostat hiperplazisi olan erkeklerin şikayet ettiği en yaygın semptomlar şunlardır:

Bir erkek ayrıca mesanesinin tamamen boşalmadığını da hissedebilir. Ayrıca idrar kontrolsüz bir şekilde mesaneden dışarı sızabilir.

Bu semptomların tümü, büyümüş prostatın üretra üzerindeki baskısının sonucudur ve idrarın düzgün şekilde boşalmasını zorlaştırır. İdrarın mesanede durması ise tekrarlayan üretral enfeksiyonlara, mesane enfeksiyonlarına ve taş oluşumuna ve en kötü durumda böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Ancak en kötüsü, benzer belirtilerin diğer tehlikeli patolojilere - prostatit ve prostat kanseri - eşlik etmesidir. Bu nedenle, bir erkeğin ilk endişe verici semptomları fark eder etmez bir üroloğa başvurması çok önemlidir.

Akut ve kronik prostatit esas olarak genç erkekleri etkiler

Prostatit, bakteriyel veya bakteriyel kökenli olabilir. Prostat bezi tarafından üretilen mikroplardan veya salgı durgunluğundan kaynaklanabilir. Esas olarak 20 ila 40 yaş arasındaki genç erkekleri etkiler.

 • artan idrara çıkma dürtüsü;
 • idrar yaparken yanma hissi;
 • bazen vücut ısısında bir artış.

Birçok antibiyotik prostat bezine iyi nüfuz etmediğinden prostatit tedavisi en kolayı değildir.

Prostatit, erkek kısırlığının ana nedenlerinden biridir. Bu patolojinin tedavisi kesinlikle gereklidir.

Prostat kanseri, prostatın başka bir hastalığıdır.

Avrupa'da prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir. Her yıl her ülkede doktorlar on binlerce insanda teşhis koyuyor. İstatistiklere göre, bu kanser 50 yaşındaki erkeklerin yaklaşık %30'unu ve 80 yaşındaki erkeklerin yaklaşık %80'ini etkiler. Aynı zamanda, kanserden ölümlerin üçüncü önde gelen nedenidir.

erkeklerde prostat kanseri

Prostat kanseri

Prostat kanserinin karakteristik bir özelliği, oldukça yavaş gelişmesi ve en azından başlangıçta - genellikle asemptomatik olmasıdır. Semptomlar mevcutsa, benign prostat hiperplazisi ile ilişkili olanlara çok benzerler.

Bu kanseri geliştirme riski yüksek erkekler var mı? Evet! Prostat kanserine yatkınlık, obezite ve hareketsiz bir yaşam tarzı, tedavi edilmemiş idrar yolu iltihabı, aşırı cinsel perhiz ve ayrıca genetik faktörler olacaktır.

Prostat kanseri erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilir. Ne yazık ki, birçok erkek, çoğu zaman utanç ve acı verici ve nahoş bir teşhis korkusu nedeniyle ürolog ziyaretini erteledi. Bu arada kendinizi bu tehlikeli hastalıktan korumak için birkaç basit testi geçmeniz yeterli.

Doğurganlık söz konusu olduğunda, ileri prostat kanseri ile kısırlık garanti edilir. Bu nedenle, bir ürolog tarafından zamanında muayene, bir erkeğin üreme sağlığının anahtarıdır.

prostat masajı

Prostat masajı, erkek sağlığını korumayı amaçlayan yararlı bir ürolojik manipülasyondur. Pelvik organlara kan akışını geri kazanmaya, metabolik süreçleri normalleştirmeye, doku rejenerasyonunu iyileştirmeye, ilaç tedavisinin etkinliğini artırmaya, biriken toksinlerin ve irin kalıntılarının dışarı çıkmasına, vücudun bağışıklık direncini artırmaya ve potens ile ilgili sorunları çözmeye yardımcı olur.

Özel bir tıbbi klinikte, rahatsız edici semptomları ortadan kaldırmak veya gücü rahat bir fiyata geri kazanmak için bir terapötik prostat masajı kursu alabilirsiniz. Prosedür, en yüksek yeterlilik kategorisindeki ürologlar tarafından gerçekleştirilir. Uzmanların zengin deneyimi, hastalar için minimum rahatsızlık ile hassas bir prosedür gerçekleştirmemizi sağlar. Masajın maliyeti, hastanın durumuna bağlı olarak ayrı ayrı hesaplanır.

Terapötik prostat masajının amacı

Terapötik masaj, prostat bezinin (kanser dahil) çeşitli hastalıklarının gelişiminin etkili bir şekilde önlenmesidir. Prostat salgısının çıkışını teşvik eder, iltihabı azaltır, kas tonusunu iyileştirir.

Prosedür, perinedeki rahatsızlık ve ağrıdan kurtulmaya yardımcı olur ve ayrıca cinsel aktiviteyi ve gücü arttırır. Genellikle ilaç tedavisi ile birleştirilir, bu da onu daha etkili hale getirir.

Prostat masajının fiyatı, hastanın durumuna bağlı olarak tıp merkezinin profesyonel bir üroloğu tarafından bireysel olarak seçilen kursun süresine bağlıdır.

Bir uzmandan randevu almak veya hizmetin fiyatını netleştirmek istiyorsanız, geri bildirim formunu kullanın veya sitede listelenen 24 saat açık telefon numarasını arayın. Danışmanlarımız, her türlü soruyu mümkün olduğunca ayrıntılı olarak yanıtlamaya her zaman hazırdır.

Prostat masajı için endikasyonlar

Terapötik prostat masajı için ana endikasyon, enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan kökenli prostatit teşhisidir. Ayrıca aşağıdakiler için reçete edilir:

 • pelvik bölgede kronik ağrı;
 • prostatta tıkanıklık;
 • prostatite kalıtsal yatkınlık;
 • prostat bezinin patolojilerinin neden olduğu erektil disfonksiyon;
 • erkek cinsel aktivitesinde azalma.

Bu problemler için prostat masajının etkinliği çok sayıda klinik çalışma ile doğrulanmıştır. 1-2 dakika sürmesi ve olabildiğince ağrısız olması nedeniyle hastalarımız manipülasyonu çok iyi tolere etmektedir. Doktor, erkeğin bireysel hislerine bağlı olarak prostat bezi üzerindeki baskı gücünü her zaman kontrol eder.

Prostat masajı nasıl yapılır?

Prosedür sonuçları:prostat sekresyonu çıkışı

Hasta diz dirseği pozisyonu alır veya yanına yatar. Doktor eldiven giyer ve parmağını rektuma 4-5 cm derinliğe sokar, sonra prostata bir sır ortaya çıkmaya başlayana kadar hafifçe masaj yapar.

Kronik prostatitte, doktor bir prostat masajı kürü reçete edecektir. Kural olarak, 2-3 gün aralıklarla verilen 10 ila 15 prosedürü içerir. Kursun tamamlanmasından sonra 2-3 hafta ara verilir, ardından işlemler tekrarlanır.

prostat masajı

Kullanışlı bilgi

Bazı durumlarda prostata maruz kalmak istenmeyen bir durumdur. Akut bakteriyel prostatit ve genitoüriner sistemin diğer enfeksiyonları, taşlar, apseler, prostatta malign tümörler, hemoroidler, idrar retansiyonu sırasında manipülasyon yapılmaz.